Opći uvijeti iznajmljivanja

Opći Uvijeti iznajmljivanja Ville Parun i Kuće Parun 

Villa Parun i Kuća Parun u daljnjem se tekstu definiraju kao  kuće za odmor.

Uvodne napomene

Kuće za odmor pružaju smještajne usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Kuće za odmor Parun ne odgovaraju za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

Rezervacije i način plaćanja

Rezervacijom Kuća za odmor korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Kuće za odmor Parun. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Kako bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora uplatiti rezervacijski depozit. Rezervaciju mogu učiniti samo punoljetne osobe.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu. Cijeli iznos boravišne pristojbe uključen je u cijenu najma.

Cijene usluga            

Cijena usluge predstavlja iznos po tjednu kako je istaknuto u cjeniku usluga. U cijenu najamnine uključena je posteljina, ručnici i završno čišćenje Dodatne usluge mogu biti posebno naručene prilikom rezervacije. Kuće za odmor pridržavaju pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Kuće za odmor Parun garantiraju cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Dinamika plaćanja

Prilikom potvrde rezervacije korisnik usluge prihvaća sljedeću dinamiku plaćanja rezerviranih usluga:

30% cijene ukupne usluge plaća se avansno, na bankovni račun, u roku od tri radna dana u protivnom se rezervacija neće potvrditi.  Ako klijent to želi, on može već pri akontacijskoj uplati platiti cjelokupni iznos smještaja.

70% cijene usluge smještaja može se platiti po dolasku u gotovini ili neposredno pred dolazak uplatom na bankovni račun.

Kategorizacija i opis usluga

Villa Parun kategorizirana je od strane Ministarstva turizma RH kao kuća za odmor sa 4 zvjezdice. Kuća Parun kategorizirana je od strane Ministarstva turizma RH kao kuća za odmor sa 3 zvjezdice.

Dolazak i odlazak

Gosti se mogu prijaviti u bilo koje vrijeme od 14:00 sati na dan dolaska (osim ako raniji dolazak nije prethodno dogovoren, ovisno o raspoloživosti Kuća za odmor). Na dan odlaska molimo goste da napuste Kuće za odmor do 10:00 sati (osim ako kasniji odlazak nije unaprijed dogovoren te je dio rezervacije).

Pravo Kuća za odmor na izmjene i otkaz rezervacija

Kuće za odmor Parun pridržavaju pravo u svakom momentu izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacija

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Za otkaz rezervacije do 30 dana od planiranog dolaska u Villu Parun gostu će biti izvršen povrat cijelokupnog avansnog iznosa.

Putno osiguranje

Kuće za odmor Parun svim svojim gostima savjetuje putno osiguranje koje uključuje osiguranje od otkaza rezervacije.

Obveze Kuća za odmor prema korisniku usluge

Obveza Kućaza odmor  je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te opće prihvaćenim užancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Kuće za odmor Parun će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz Kuća za odmor. Korisnik  je dužan pažljivo postupati pri korištenju i voditi brigu o najamnom objektu. Za vrijeme najamnog odnosa gost mora poštivati lokalna pravila i njima prilagoditi svoje ponašanje. Naročito se to odnosi na susjede.

Naknada štete

Korisnik usluge obvezuje se trenutačno podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su sa njim na odmoru. Odgovornost gosta za štetu punom je iznosu štete.

Odgovornost Kuća za odmor

Kuće za odmor ne odgovaraju za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje Kuća za odmor na vlastitu odgovornost.

Sudska nadležnost

Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Puli.

 

Lokacija | Galerija | Rezervacija